Odmanganianie wody

Filtry odmanganiające to przepływowe filtry wody, mające za zadanie usunięcie z filtrowanego medium (z reguły wody) związków manganu. Nadmiar tego pierwiastka w wodzie spożywczej czy przemysłowej jest powodem tworzenia się między innymi uciążliwych osadów na armaturze i w rurach, niemiłego zapachu, plam na pranej odzieży itp.

Odmanganiacz wody KlarsanF jest zbudowany zazwyczaj z butli ciśnieniowej zasypanej złożem filtracyjnym oraz głowicy przepływowej, całkowicie automatycznej lub półautomatycznej. Złoża filtracyjne wykorzystywane do usuwania manganu to na przykład defeman (złoże filtrujące mechanicznie, które wymaga okresowego płukania wodą) czy też crystal right (złoże filtrujące jonowymienne regenerowane przy pomocy roztworu chlorku sodu).

Najpoważniejszym atutem filtrów przepływowych takich jak odmanganiacze lub odżelaziacze wody jest nieskomplikowana, zwarta i niezawodna struktura. Głowice są zautomatyzowane (istnieją również głowice półautomatyczne) przez co zapewniają wygodną obsługę.

Rekomendowane artykuły