Produkcja kruszyw budowlanych

Piasek i kamienie są wykorzystywane w budownictwie od tysięcy lat. Znaczne udoskonalenie produkcji i wykorzystania kruszyw rozpoczęło się w Cesarstwie Rzymskim, przez zastosowanie kruszyw budowlanych do budowy sieci dróg i akweduktów. Wynalazek betonu, który był niezbędny dla architektury, dał początek trwałego popytu na kruszywa budowlane (posadzki betonowe).
Kruszywo budowlane – cząstki materiałów naturalnych lub sztucznych (np. żwir, rozgniatany kamień, żużel) stosowane w budownictwie. Kruszywa są składnikiem materiałów kompozytowych, takich jak beton i beton asfaltowy; służy jako wzmocnienie wytrzymałości. Może być wykorzystywane przy wylewaniu betonowej posadzki w celu zwiększenia wytrzymałości na ścieranie czy też pękanie. Amerykańskie Towarzystwo Materiałoznawcze opracowało wyczerpujący wykaz specyfikacji dla różnych kruszyw budowlanych, określający odpowiednie zastosowanie dla konkretnych celów budowlanych (jako dodatki do asfaltu i betonu).
Podstawowe materiały można podzielić na trzy główne obszary: górnictwo mineralne (w tym piasku, żwiru i kamieni), wykorzystanie odpadów żużlowych z produkcji żelaza i stali. Ponadto, pewne (niewielkie) materiały, które wykorzystywane są jako rodzaj specjalnego kruszywa lekkiego: gliny, pumeks, perlit i wermikulit. Kruszywo występuje w różnych rodzajach:
kruszywo łamane, mineralne, naturalne, betonowe, lekkie
Kruszywo do betonów powinno posiadać stałe właściwości fizyczne i jednorodność uziarnienia oraz nie powinno zawierać substancji wywierających szkodliwy wpływ na cechy betonu.
Kruszywo kamienne łamane ze skal węglanowych wykorzystywane jest do produkcji betonu lastrykowego oraz suchych mieszanek zapraw do tynków. Kruszywa łamane ze skal węglanowych mają zastosowanie przy produkcji betonów zwykłych.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *