Jaka jest różnica między stycznikiem a przekaźnikiem?

Stycznik

StycznikStycznik i przekaźnik – dla laika dwa tajemnicze elementy, bez których jednak tworzenie systemów elektrycznych nie jest możliwe. Czym są styczniki i przekaźniki?

 

Stycznik

Stycznikiem nazywa się elektryczny łącznik mechanizmowy, który obsługiwany jest w inny sposób niż ręcznie. Jego głównym celem jest załączanie, wyłączanie, a także przewodzenie prądu w obwodzie zarówno w warunkach normalnych, jak i przy przeciążeniach.

Styczniki charakteryzują się bardzo dobrą trwałością, dużą częstością łączeń, przy czym mają niewielkie wymiary i masę, a także są mało awaryjne.

 

Styczniki stosowane są głównie do:

  • grzałek
  • lamp
  • obwodów silnikowych
  • pomp
  • syren
  • urządzeń modułowych
  • wentylatorów
  • większych styczników

 

Przekaźnik

To urządzenia elektryczne lub elektroniczne, których głównym zadaniem jest wywoływanie ustalonej nagłej zmiany stanu w obwodach elektrycznych wyjściowych wtedy, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki wejściowe.

Przekaźnik może reagować między innymi na zmiany napięcia, natężenia prądu, ciśnienia płynu, temperatury.

Różnica pomiędzy stycznikiem a przekaźnikiem

Zasadniczo styczniki i przekaźniki działają na tej samej zasadzie, ponieważ za pomocą załączenia przekazują sygnał dalej. W zależności od danej konstrukcji sygnały mogą być napięciowe lub prądowe.

Główna różnica zasadza się na tym, że stycznikami określa się urządzenia do załączania układów silnoprądowych, natomiast przekaźnikami te, które załączają sygnały niskoprądowe albo też sygnały o potencjale zerowym. W związku z tym styczniki znajdują zastosowanie przykładowo w silnikach elektrycznych, natomiast przekaźniki w sterownikach PLC.

Realizuje się również układy stycznikowo-przekaźnikowe, które bazują na stycznikach jako elementach wykonawczych, które odpowiadają za włączanie i wyłączanie obwodów roboczych, natomiast przekaźniki zajmują się wtedy sterowaniem pracą styczników. Realizuje je wiele firm, na przykład Schneider Electric, która specjalizuje się w zarządzaniu energią.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Schneider Electric.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *