Sprzedaż oraz serwis klimatyzacji

Sezon letni zbliża się do nas wielkimi krokami. Temperatura już teraz daje się powoli we znaki. To już ostatni moment, aby zadbać o własny komfort podczas upalnych dni i pomyśleć o zamontowaniu w mieszkaniu klimatyzacji. Zwłaszcza, że obecnie jest ona coraz bardziej dostępna i powszechna.
montaż klimatyzacji
Klimatyzator jest prostym (i coraz tańszym) sposobem na poprawienie komfortu życia podczas upałów. Nie tylko ochładza powietrze, ale także usuwa z niego nadmiar wilgoci. A im mniej jest wilgoci w rozgrzanym powietrzu, tym lepsze jest nasze samopoczucie.

Z badań, jakie prowadzono przez wiele lat, wynika, że latem najlepiej czujemy się wtedy, gdy temperatura powietrza wynosi 23-26oC, a jego wilgotność 40-60%. Gdy temperatura rośnie, zaczynamy się pocić, gdyż w ten sposób nasz organizm oddaje nadmiar ciepła. Gdy wilgotność spada, nasze samopoczucie od razu się poprawia, mimo że nadal jest gorąco. Klimatyzacja Katowice Temperatury nie można obniżać w sposób dowolny, gdyż groziłoby to przeziębieniem. Przyjmuje się, że różnica temperatury pomiędzy pomieszczeniem klimatyzowanym a nieklimatyzowanym nie powinna przekraczać 7oC, gdyż inaczej organizmowi ludzkiemu ciężko jest zaadaptować się do takiej zmiany.

Jeżeli przebywanie w obiekcie z włączonym klimatyzatorem ma być dla nas przyjemnością, nie możemy odczuwać ruchu powietrza. Dlatego ważna jest prędkość jego przepływu i możliwość regulacji w urządzeniu kierunku, w jakim jest wydmuchiwane po oziębieniu. Jeżeli prędkość przepływu powietrza będzie większa niż 0,2 m/s, odczujemy to jako przeciąg, zwłaszcza gdy jesteśmy spoceni. Łatwo wtedy się przeziębić, a przecież nie po to montujemy klimatyzację! Klimatyzacja Katowice

Serwisowanie urządzeń do klimatyzacji
W związku ze zbliżającym się okresem przedsezonowym proponujemy naszym klientom i klientom potencjalnym ofertę na serwisowanie urządzeń do klimatyzacji.
montaż klimatyzacji
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
Urządzenia zewnętrzne zwane agregatami są wyposażone między innymi w wymiennik ciepła i wentylator. Od wysokiej jakości pracy tych elementów zależy sprawność całej instalacji. Są to elementy mechaniczne, które w wyniku normalnej eksploatacji ulegają zabrudzeniu, a ich sprawność znacznie spada. W wyniku tego urządzenie przestaje chłodzić lub chłodzi dużo słabiej, skraca się jego żywotność, a wzrasta pobór prądu.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
Urządzenia znajdujące się wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń wyposażone są w wentylator, który nawiewa powietrze. Powietrze to przepływa przez skraplacz, dzięki któremu ulega schłodzeniu. W wyniku przepływu powietrza przez skraplacz, jego powierzchnia ulega ciągłemu zabrudzaniu. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu na nim się gromadząca powoduje, że coraz gorzej schładza on powietrze. Wpływa to na odczuwalny spadek wydajności urządzenia i nie pozwala uzyskać żądanej temperatury pomieszczenia. Systematyczne czyszczenie pozwala natomiast utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i wydajności.
montaż klimatyzacji
FILTRY
Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu co powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność klimatyzacji. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Sezonowe czyszczenie i wymiana filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie.

Klimatyzacja W BIURZE
Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej… Osoby zatrudnione w biurze złożyły pismo do pracodawcy o zakup klimatyzatora w związku z letnimi upałami. Kiedy trzeba uwzględnić taką prośbę?
montaż klimatyzacji
Pomieszczenia pracy Klimatyzacja Katowice i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy (§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Uwaga!
Zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury to jeden z elementów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy nie określają jednak pojęcia odpowiedniej temperatury.

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniach pracy
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).
montaż klimatyzacji
Można uznać, że ustalone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – dla pomieszczeń biurowych 20°C – odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach, w tym pomieszczeniach pracy (§ 134 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Kiedy wniosek o zakup klimatyzatora jest uzasadniony?
Jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej znacząco przekracza optymalną temperaturę do pracy (czyli 20°C), to wniosek pracowników o podjecie działań o jej obniżenie należy uznać za uzasadniony.

Uwaga!
Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 2 Kodeksu pracy). Dlatego przysługuje mu wybór sposobu wykonania obowiązku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy. Klimatyzacja Katowice

Rekomendowane artykuły