Zmiękczacz wody na cały dom

Filtry zmiękczające są przyrządami hydraulicznymi przeznaczonymi do eliminowania twardości z oczyszczanej wody. Duża twardość wody jest wynikową zawartości jonów magnezu i wapnia. Są one powodem występowania jasnego nalotu czyli kamienia kotłowego na armaturze i sprzęcie AGD. Kamień jest kłopotliwym skutkiem dużej twardości wody. Z uwagi na jonowy model twardości wody zmiękczacze bazują na jonowymiennych złożach kationitowych (jony wapnia oraz magnezu mają ładunek dodatni). Przykłady tych złóż to m.in. Purolite. To silnie kwaśne złoża z niskim odczynem pH.

Obok usuwania twardości z oczyszczanej wody niektóre złoża doskonale radzą sobie również z takimi niepożądanymi substancjami jak mangan lub amoniak. Żywotność jonowymiennych złóż KlarsanG jest dość spora i waha się od 10 do 15 lat. Wówczas polecana jest całkowita zamiana złoża zanim wznowimy oczyszczanie wody. W czasie użytkowania złoże zatraca swe właściwości jonowymienne, toteż co jakiś czas powinno się prowadzić regenerację roztworami soli. Ilość dni pomiędzy regeneracjami jest ustalana indywidualnie i ściśle zależy od jakości filtrowanej wody oraz jonowymiennej pojemności aparatu (ściśle zależnej od ilości żywicy). Nasze zmiękczacze wody cechują bardzo wysokie miary natężenia przepływu, sterowane są całkowicie automatycznie, zaś jakość wody wynikowej spełnia najbardziej surowe wymogi użytkowników.

Rekomendowane artykuły