Na czym polega badanie gruntu?

Badanie gruntu

Badanie gruntuW celu sprawdzenia parametrów gruntu konieczne jest wykonanie jego badania. Często prowadzone jest ono przed zakupem działki przeznaczonej do wybudowania na niej domu, aby w ten sposób wiedzieć, czy nadaje się ona do ustawienia na niej budynku.

Badania gruntu przeprowadzone muszą być przez uprawnionego do tego geotechnika lub geologa, który będzie mógł ocenić dokładnie kategorię gruntu na danym terenie, a także określić poziom wód gruntowych. Do badań tego rodzaju wykorzystywana jest specjalna wiertnica geologiczna, która jest w stanie wywiercić otwór do pobrania odpowiednich materiałów do dalszej analizy.

Sztuka geotechniczna wskazuje, że w celu przeprowadzenia badań konieczne jest wykonanie minimum trzech otworów na głębokość od około czterech do pięciu metrów poniżej spodu fundamentu. Zazwyczaj jednak wierci się tylko na głębokość około dwóch do trzech metrów. Badania przeprowadza się od razu w terenie – są to badania makroskopowe. Próbki wody i gruntu mogą być też zabrane do badań laboratoryjnych.

 

Czego można dowiedzieć się z badań geologicznych?

Przede wszystkim badania te pozwalają na określenie kategorii gruntu – można określić jego podtyp, na przykład działka może mieć grunt mineralny, skalisty czy organiczny. Również wskazuje się na jego spoistość, czyli sypkość. Uzyskanie tej informacji jest kluczowe, ponieważ na podstawie wyniku architekt będzie mógł następnie wykonać odpowiedni projekt fundamentów dla budynku, aby mógł on stać stabilnie i bezpiecznie.

Również jest w  stanie pobrać materiał do określenia właściwości fizykomechanicznych gruntu, co także pomocne jest w przypadku doboru właściwych fundamentów. Ważne jest, aby grunt nie miał skłonności do tiksotropii, czyli upłynniania się pod wpływem drgań czy podnoszenia się wtedy, gdy zamarza w nim woda.

Badania geologiczne wskażą też, jaki jest poziom wód gruntowych na danej działce. W ten sposób będzie można dobrać odpowiednią wysokość fundamentów. Wtedy, gdy poziom wód gruntowych będzie wysoki, konieczne może być wykonanie drenażu opaskowego.

Artykuł przygotowany przez firmę Staltechnika produkującą wiertnice geologiczne.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *